• RETAIL

 • SUPERMARKTEN

 • ZIEKENHUIZEN

KoeltechniekEen koel- of vriesinstallatie onttrekt warmte aan lucht, vloeistoffen, produkten en dergelijke. De onttrokken warmte wordt door de koelinstallatie op een hoger temperatuurniveau gebracht en afgevoerd naar de buitenlucht (luchtgekoeld) of naar koelwater (watergekoeld).

Koelinstallaties kunnen worden onderverdeeld in een tweetal systemen die, qua principe van koude-opwekking, sterk verschillen. Dit zijn respectievelijk:
 • C Koelinstallaties gebaseerd op de compressie van een koudemiddel (compressie-systeem). Een nadere uitleg van de werking van dit type installaties volgt in §2 van hoofdstuk (in een document wat u van onze site kan downloaden).
 • C Koelinstallaties gebaseerd op de absorptie van een koudemiddel (absorptie-systeem). De absorptie-systemen worden nader toegelicht in §3 (zie document).


 • De compressie-koelsystemen kunnen op hun beurt verder worden onderverdeeld in:
 • C Systemen met directe verdamping of expansie van het koudemiddel. Deze systemen worden toegelicht in §2.3 (zie document).
 • C Rondpomp-systemen. Deze worden in de koeltechniek ook wel natte systemen genoemd. Een nadere bespreking hiervan volgt in §2.4 (zie document). • Als men naar de ‘koude’ output zijde van de installatie kijkt kan men voorts een onderscheid maken tussen een installatie met directe en indirecte koeling. Men spreekt van directe koeling, wanneer de verdamper op een directe wijze de warmte onttrekt aan omgevingslucht of produkt, bijvoorbeeld een luchtkoeler in een koelcel of contactplaten met koudemiddel in een platenvriezer. Van indirecte koeling is sprake wanneer de te koelen stof door middel van een tussenstof (koudedrager) wordt afgekoeld. Dit zijn bijvoorbeeld installaties die werken met intermediaire koudedragers zoals ijswater, pekel of antivriesmengsels.

  Contact Informatie

  • E-mail: info@jhbairconditioning.nl
   • Mobiel: 06-10748183

  • JHB airconditioning
  • Adres: Fie Carlsenstraat 90
  •              7558 WC Hengelo Ov